Gänget vid Granhamn
Deltagarna utom eskaderledningen och fotografen,
Ingvar Jonsson, i Granhamn.